Heyy Sorry theres no vid but enjoy [:
If i messed up on anything sorry but i dont think i did..

Song: B what U wanna B

Artist: Darin
Video Rating: / 5

Trong suốt 30 năm làm việc của mình, Steve Jobs đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm làm thay đổi ngành công nghệ thế giới. Tất cả những sản phẩm này đều được nghệ thuật bán hàng tuyệt vời của ông giới thiệu tới các fan hâm một trên toàn thế giới.

10 sự kiện quan trọng nhất của gã khổng lồ công nghệ “Trái Bôm” :D. Theo thứ tự thời gian.

Bạn có đoán được đó là những sản phẩm nào?

Top Popular Products:

Buyfave.com